Féile An Earagail in Iarthar na Contae

Tá muid ag súil go mór le aghaidh a thabhairt ar iarthar an chontae do cheiliúiriu 25 Bliain Fhéile Ealaín an Earagail.

Beidh scoth de dhrámaíocht, ceol, greann, agus ceardlainne ar siúl ón Luain an 8 Iúil go dtí an Domhnach an 14 Iúil


 Beidh imeachtaí teaghlaigh ann ar nós Seacht Scéal, Cartoon Capers, Open House agus Spraoi –ina mbeidh meascán de léirithe, ceardlainne idir ghníomhach agus scéalta nuálaíoch a mbainfidh an clan go léir sult as. €5.00
 

Beidh an drama grin Where did it all go right? Ar siúl I nDún Fionnchaidh, Rann na Feirste agus i nDoire Beaga idir an 11-13 Iúil. Tá cuid mhór gradaim agus aitheantas gnóthaigh ag an léiriú iontach greannmhar seo a chuir I láthair ag an compántas Ponydance.


Beidh oíche dhrámaíochta in Aislann Rann na Feirste le Aisteoirí Ghaoth Dobhair le ceithre dhráma grin aon mhír ag machnamh ar an ghrá , an saol, an pósadh agus an bás. Tá an léiriú seo oiriúnach do gach aois . Cead isteach €12/€10
 
Mar pháirt de cham chuairt domhanda beidh an drama The Boat Factory,  a léiriú I Halla Paróiste na Tríonóide , Dun Fionnchaidh ar an 12 Iúil ag 8:30pm. Tá iomrá mhór leis an drama seo agus is cinnte go mbeidh ráchairt mhór air. Ticéidí €12/€10.
         
Beidh imeachtaí go leor traidisiúnta agus ceoil ar fud an cheantair le linn na seachtaine, le buachaphointe an fhéile, Abhaile – The Homecoming ag tarlú ar an Charraig Fhinne ar an 13 Iúil. Ta roinnt ticéidí go fóill le fáil go fóill don oíche speisialta seo ó oifig na dticéid agus ó Aerfort dhún na nGall.

Screen shot 2013-06-26 at 18.32.48.png

Le eolas go léir a fhail ar na h-imeachtaí go léir téigh chuig www.eaf.ie