Clár Comhdáil Slí Cholmcille

Clár 

Beidh gach seisiún in Óstán Loch Altáin, Gort an Choirce, ach san áit a ndeirtear a mhalairt.

Aoine 20 Meitheamh 2014

10.00 – 10.45 Fáilte chun na comhdhála    

                   Rí Thoraí, Patsy Dan Mac Ruaidhrí

10.50          Aidhmeanna na Comhdhála 

John Randall Urras nan Leabhraichean & Maolcholaim Scott, Colmcille, FnaG             

11.15             Príomhóraid

                  “Beathaí Cholm Cille” Máire Herbert
                  
12.15am       Slí Cholmcille agus na Deiseanna don Turasóireachta Chultúrtha
                    Liam O Cuinneagáin


Tráthnóna 

1.00              Lón

2.15               Gaeil an Atlantaigh – Ceangail Stairiúla idir Dún na nGall & Inse Gall
                     Aidán O Hara

                  

3.30pm       Tae & Caife  

4.15pm        Colm Cille  An Miotas agus an Fhírinne
                    Brian Lacey

5.15 – 5.30  Plé

7.00 – 8.30  Dinnéar na Comhdhála 

8.30             Gnéithe de Sheanchas Cholm Cille – Aspects of Folklore relating to Colm Cille
                     Míchael O Donaill

Satharn 21 Meitheamh 

9.30            Calum Cille – Dearcadh as Albain  Calum Cille – a Scottish Perspective
                    Mac Gill-eain

10.30         Tae & Caife   Tea & Coffee

11.00         “Hebridean Connections – Dúchas & Pobail in Inse Gall in Eileanan Siar na hAlban”   
                   Tristan AP Rheinallt

              
12.00          Slí Cholmcille, an Oidhreacht, agus mar a bhaineann siad le pobal Ghaoth Dobhair &
                   Chloch Cheann Fhaolaila
                   Noel Ó Gallachóír

1.0 LÓN

2.15          Forbairt Shlí Cholmcille  Taispeántas & panéal cainte

3.30     Tae & Caife  

4.00 – 6.30
               Intreoir do sheandálaíocht a bhaineann le Colm Cille & naoimh eile i seanpharóiste
               Thulacha Beigile &  turas gairid bus mar pháirt di.
              Brian Lacey

7.00      Dinnéar 

8.30      Cèilidh  scoth nan amhrán agus na cuideachta – agus beagán damhsa
                                               


Domhnach 22 Meitheamh

               Turas go Toraigh

11.00       Fágann an bád farántóireachta Cé Mhachaire Rabhartaigh
       

12.15        Fáilte chun an oileáin ó Rí Thoraí

12.30       Turas Treoraithe ar Thoraigh, agus ar na séadchomharthaí a bhaineann le Colm Cille
               

4.00        Fágann an bád farántóireachta Toraigh.

4.45        Sroicheann an bád farantóireachta Cé Machaire Rabhartaigh
     

  Críoch - Ends