Imeachtaí i gCo. Dhún na nGall atá ar siúl an samhradh seo duit


 

Tá Co. Dhún na nGall ar na contaetha is áille in Éirinn, tá a fhios sin againne agus tá muid ag iarraidh go mbainfidh tú lántairbhe as sin. Tá mng gnóitheach gníomhach i gcónaí ag cur réimse iomlán d’imeachtaí in oiriúint duit go mbainfidh tú sult as an chontae an samhradh seo. Tá muid gnóitheach ina lán féilte de chuid an cheantair fosta.

 

Cuirfear tús iontach leis an tsamhradh seo nuair a chuirfear sraith de shiúlóidí suntasacha ar siúl. “Ag Spaisteoireacht i nGleann Bheatha” is teideal don tsraith sin agus tá siúlóid faoi iomlán gealaí á reáchtáil thart ar Chaisleán iomráiteach Ghleann Bheatha an Aoine bheag seo, an 13ú lá den mhí. Thug muid uilig cuairt ar Ghleann Bheatha faoi sholas an lae, ach domhan iomlán eile atá ann faoi choim na hoíche. Beidh treoraí eolach linn le go bhfaighidh muid radharc ar thailte an chaisleáin san oíche, rud nach ndeánfaidh tú dearmad choíche go deo de. Cuirfear an tsiúlóid seo in oiriúint do riachtanais agus do mhianta na rannpháirtithe.

 Leanfar ar aghaidh leis an tsraith nuair a chuirfear tuilleadh siúlóidí ar siúl le treoraí eolach ar feadh an chuid eile den deireadh seachtaine nó beidh siúlóid go mullach sléibhe ann Dé Sathairn agus beidh siúilóid teaghlaigh ann Dé Domhnaigh fá choinne Lá na nAithreacha.  Beidh laethanta eile á gcur ar fáil i Mí Lúnasa. Caithfear áit a chur in áirithe roimh ré via mng.ie

Oileán Ghabhla

Oileán Ghabhla

Rock agus Roamers ar Ardaracha an mí seo caite.

Rock agus Roamers ar Ardaracha an mí seo caite.

Cuireadh tús an mhí seo a chuaigh thart le 'Camchuairt thart ar Oileáin Dhún na nGall' nuair a bhí imeacht eachtraíochta cultúrtha de chuid mng ar siúl istigh ar Ghabhla - is cuid lárnach dár gcuid imeachtaí é. Tugadh grúpaí isteach go hOileán Ghabhla an dá lá. Is é Gabhla an t-oileán is mó den oileánra ar chósta Ghaoth Dobhair in Iar-Thuaisceart Dhún na nGall. Bhí dreapadóireacht creagacha, seilg bia farraige agus neart siúl thart faoi aer úr na farraige ann. Fuair na rannpháirtithe a sáith le hithe fosta nuair a tugadh béile breá mór de sheabdar bia mara agus scoth bia baile eile dóibh.

  Is cinnte go dtaitneoidh an turas báid thart ar na hoileáin le gach duine nuair a gheobhaidh siad radharc tíre agus mara a bhainfidh an anáil díobh. Beidh tú in ann deis eile a thapú le cuairt a thabhairt ar Ghabhla agus a bheith páirteach in imeachtaí eachtraíochta amuigh faoin spéir mar go gcuirfear Rock agus Roam ar siúl ansin arís ar 28 agus 29 Meitheamh i gcomhar le Féile Ghabhla a bhíonn ann achan bhliain agus le Goitse go Gaoth Dobhair.

 

Goitse go Gaoth Dobhair - tá cuireadh á chur ort le teacht agus cuairt a thabhairt ar an Ghaeltacht agus sult a bhaint as an teanga, an cultúr, an ceol agus bheith páirteach chomh maith i gcainteanna agus ceardlanna a bhaineann go sonrach leis an Ghaeilge a chaomhnú. Is tionscnamh de chuid an phobail é Goitse go Gaoth Dobhair le geilleagar an cheantair a spreagadh agus deireadh seachtaine d'imeachtaí a chur ar fáil a dhéanfaidh ceiliúradh ar ár dteanga dhúchais. Má rith sé leat riamh teacht go Gaoth Dobhair, seo an deireadh seachtaine ceart lena dhéanamh.

           

Tuilleadh imeachtaí ar oileán mara - Árainn Mhór nuair a chuirfear 'The Swell Festival' ar siúl idir 11 agus 13 Iúil. Seo féile lán spraoi agus fuinnimh atá de dhíobháil ar an taobh seo de Dhún na nGall - ceol, ealaín, filíocht ó bhéal, DJanna agus deis campála agus eachtraíochta fosta. Ní haon ghnáthfhéile é seo! Beidh teagascóirí Rock agus Roam ar an oileán ar feadh an deireadh seachtaine le go mbeidh tú in ann triail a bhaint as dreapadóireacht creagacha ingearacha, cadhcáil farraige, gaothshurfáil agus tuilleadh imeachtaí nach iad.

 Tá 'In their Thousands' agus 'Duke Special' ina bpríomhoirfidigh ag an Fhéile agus beidh níos mó ná 70 banna agus ceoltóir eile páirteach ann. Beidh deireadh seachtaine den chéad scoth ann ar Árainn Mhór. Níl an t-oileán ach 1km ón tír mór agus tá mé ag inse duit go bhfuil sé cosúil le domhan eile ar fad. An chéad chuairt a thug mise ar an oileán, baineadh an anáil díom agus tá mé ag dréim go mór leis an 'Swell'! An raibh a fhios agat go bhfuil ulchabhán sneachtúil ag stopadh ar an oileán?

Tá pleananna ann le camchuairt a thabhairt ar na hoileáin thart fá Árainn Mhór, tabhair cuairt ar mng.ie le tuilleadh sonraí a fháil faoi na dátaí.

Stacán farraige Arrainn Mhór

Stacán farraige Arrainn Mhór

Coinnigh súil ar Cummann na mBád in Arrainn Mhór atá ag cuir i láthair neart imeachtaí le seoltóireacht agus cadhcáil.

I ndiaidh an 'Swell', beidh 26ú Féile Ealaíon na hEaragaile ar siúl ina mbíonn rogha shuimiúil d'imeachtaí ealaíonta agus cultúrtha á gcur ar siúl thart faoi 20 Iúil ar aghaidh. Tá féile na bliana seo nasctha isteach le féile ealaíon agus ceoil an Fháil Charraigh - Festifál i ndiaidh chomh geal agus d'éirigh le healaíon na sráide. Lena chois sin, beidh ilmheascán ceoil le cluinstin ó cheol ska go ceol tíre agus beidh scoth ama ag achan duine i Mí Iúil dá bharr sin.

 An raibh a fhios agat go bhfuil níos mó creagacha a thig leat a dhreapadh i gContae Dhún na nGall ná áit ar bith eile in Éirinn? Mar páirt do Féile Máire an Chlochan Liath, tá mng ag tabhairt na Máirí amach ar thuras eachtraíochta le haillte na mara a dhreapadh. Is cróga an dream iad, bí cinnte de! Tá fáilte roimh achan duine theacht agus triail a bhaint as dreapadóireacht creagacha ar an lá. Beimid ar na haillte ar Oileán na Cruite agus beidh an trealamh uilig linn. Níl de dhíobháil ortsa ach bróga reatha agus fonn eachtraíochta. Beidh do chroí ar eiteoga! Níl inse béil air. Is iad Mojo Gogo na príomhoirfidigh ag an Fhéile chomh maith le Rackhouse Pilfer más é go bhfuil dúil agatsa sa cheol bluegrass.

 

Is minic a chuirtear síos ar an Mhachaire mar a bheadh sráidbhaile beag deas faoi cheilt ann. Tá sé ina luí ar chósta Iarthar Chontae Dhún na nGall idir an Clochán Liath agus Gaoth Beara i gceantar sár-áilleachta. Tá a lán le feiceáil anseo ar thuras lae amach sa cheantar: tuama ursanach Cloch-Aoise, ciorcail liag Cré-Umhaoise, láthair seanmhainistreach, túr comharthaíochta ó ré Napoléon agus córas fairsing de bhallaí arda ó thréimhse an Ghorta Mhóir. Má théann tú thart ar an cheantar sa charr, bainfidh an radharc an anáil duit. An tseachtain i ndiaidh Féile Máire ón Chlochán Liath, cuirfear Féile an Mhachaire ar siúl. Caithfidh tú teacht isteach agus cuairt a thabhairt ar an cheantar..

Trá ag an Mhachaire

Trá ag an Mhachaire

 Tá iomrá mór ar fhéile ceoil agus cultúir de chuid Ghaoth Dobhair 'Loinneog Lúnasa' a chuirfear ar siúl 7, 8, 0 agus 10 Lúnasa. Mar is gnách, beidh ceardlanna ceoil, ceolchoirmeacha agus lá iomlán de shiamsaíocht ar an tsean-nós á gcur ar siúl i mbliana. Beidh seisiúin sna pubanna uilig go léir agus beidh neart imeachtaí ann a mbainfidh an teaghlach ar fad pléisiúr astu.

Níl leis seo ach blaiseadh beag ar na himeachtaí a bhéas ar siúl in Iarthar Chontae Dhún na nGall i rith an tsamhraidh seo. Má bhíonn sé a dhath cosúil leis an tsamhradh seo a chuaigh thart, beidh sé ar dóigh ar fad. Guím gach rath ar na féilte uilig go léir, scaipimis an focal i measc cairde agus gaolta!

Agus na déan dearmad go bhfuil Aerfort Dhún na nGall anseo agus na seirbhísí bus, tá sé furast theacht go Dhún na nGall. Thig carr ar chíos a fháil nó má tá níos eaclaíoch, rothar nó fiú e bike, o Grassroutes.

Níl leis seo ach blaiseadh beag ar na himeachtaí a bhéas ar siúl in Iarthar Chontae Dhún na nGall i rith an tsamhraidh seo. Má bhíonn sé a dhath cosúil leis an tsamhradh seo a chuaigh thart, beidh sé ar dóigh ar fad. Guím gach rath ar na féilte uilig go léir, scaipimis an focal i measc cairde agus gaolta!

 Cuireann mng Rock agus Roam ar siúl i ndeireadh gach míosa, féadfar é a reáchtáil go speisialta go ghrúpaí de 6 nó níos mó am ar bith.