Rock agus Roam Oileán Thoraigh - Siúilóid Colmcille

Bain sult as an siúilód starúil seo le treoraí áitiúil Antain Meenan (Tory Painters) go bhfoghlaimeoidh tú faoi an Oileán Thoraí agus faoi na naisc thraidisiúnta aige le Colmcille agus scealtaí eile mitseolaíochta.

Tá daoine ina gcónaí ar an oileán le fada agus tá rianta seandálaíochta ann siar go dtí an Iarannaois. Tá iarsmaí Críostaí ann chomh maith ón luath-mheánaois. Is iomaí scéal atá le hinsint faoin bhaint a bhí ag Colmcille le Toraigh. Tabhair cuairt ar na poinntí suimúil uilig le Antain agus eist leis na scéalta.

Siúilóid leibheal íseal atá i gcesit agus fóirstineach do páistí chomh maith.

Cinnte go bhfuil bróga compardach agus éadach don aimsir.

Daoine ar siúilóid ar an Oileán.

Daoine ar siúilóid ar an Oileán.