De Sathairn 11ú Aibreán:

Cadhcáil Farraige:

Glac páirt in cadhcáil farraige ar chósta fian an atlantach e radharc go dóighuil is chonaic tú I riamh. Bheirfaidh an ghrúpa ar turas mhara ag taispeaint seoda ar an bhealach, gheobhaidh tú blas do an saol ar an uisce, thart ar an chósta le radharcannaigh do na hoileain, uaimhe, carriage fiain agus beanna farraige.

Ní bheidh níos mó ná 12 duine ar an turas seo, a trealamh uilig ar fáil. *Bheadh sean bhróga agus deochanna leat. 

Dreapadóireacht agus rópadóireacht anuas:

An raibh fhios agat go raibh níos mo carraige i nDún na nGall ar son dreapadóireacht na in áit ar bith eile in Éirinn?” Bain sult as dreapadóireacht carraige ar bhanna fian oilean Chruit, le Iain Miller, fear a bhfuil cáil ar thart ar an tír agus an domhan, i gcomparaid le Aidan Mac Fhiongaile, dreapadóir áitiúl agus cainteoir dhúchais gaeile. Seo deis iontach i do shaol?...

Ní bheidh níos mo na 12 dhuine in acha ghrúpa le cinntiú go bhfaighaidh achan nduine a taithe is fearr. Thuig le duine ar bith seo a dhéanamh, níl i dhíth ort ach *péire trainers agus eadach compardach. Cuirtear an dreapadóireacht in oiriúint do leibhéal ar bith .

2 uair a chloig do gach seisúin.

 

 

Tráthnóna de Sathairn:

Béile agus ansin oiche ceol agus damhsa gaelach. Tuilleadh eolas le theacht anseo. 

De Domhnaigh:

Siúil Sléibhe:

Glac páirt sa siúlóid iontacha i nGleann Nimhe, áit a bhfeicfeidh tú (b’fhéidir) iolair ag eitilt agus go  leor eile, i gcomhluadar treoraí oilte, atá ina chainteoir dúchais Gaeilge. Radharcanna iontacha don Earagail, -aer glan follain, -mothaigh an gaoth ar daghaidh agus an chré faoi do chosa. Bheirfidh do threoraí siúil neart deisanna le grianghrafanna  ar fheabhas a thógail. 
*Péire maith bróga siúl agus eadach oiriúnach riachtanach.

Camchuairt ar na hOileáin:

Chuala muid uilig faoi oileain Dhún na nGall, seo deis na hoileain seo a fheicáil ar "speed rib". Rachamid thart ar Gola, Inis Oirthir agus Inis Meain. Beidh radharcanna ar feabhas again ar na hoileain mhóra Toraigh agus Árainn Mhór, beidh deis ann fosta suil thart ar ceann acú, uilig gabhal go maith. Tá aithne ar na hoileain seo faoi na beanna farraige agus na huaimh, seoda ar an Atlantach lán stair agus oidhreacht.

Ba choir go bhfeicfimid deilfín, neart éanacha suimúila agus séalaigh.*Éadach fóirstineach don fharraige agus an aimsir.

2 uair a chloig do gach seisúin.