FITNESS/CUMAS ACLAÍOCHTA

It is important that you select the walk suited to your level of fitness and experience. Deciding to undertake a difficult walk when not fit may risk your own safety but also the safety of fellow walkers.  WALKING BOOTS AND PROPER RAIN GEAR ARE ESSENTIAL.

Tá sé tábhachtach siúlóid atá oiriúnach do do chumas aclaíochta agus taithí a roghnú. D’fhéadfadh siúlóid atá ró-dhian duit do shábháltacht agus sábháltacht daoine eile a chur i mbaol. TÁ BRÓGRA SIÚIL AGUS ÉADAÍ BÁISTÍ RIACHTANACH.

PLEASE  NOTE  WALKS  A  &  B  ARE DEEMED  NOT  SUITABLE  FOR  CHILDREN  UNDER  16.  NO  DOGS  ALLOWED  ON  ANY  WALK.

EQUIPMENT/TREALAMH:

* Rucksack — Mála Droma

*Walking Boots — Butaisí Siúil

*Suitable rain gear  — Éadaí báistí oiriúnach

*Spare clothing —- Éadaí spártha

*Hat & Gloves — Hata agus láimhínní

*Packed Lunch – Lón pacálta

*Water (flask of tea if neccessary) — Uisce (braon tae más áil leat é!)

*Torch, Whistle & Basic First Aid Kit — Tóirse, Feadóg & Pacáiste Céadchabhrach Bunúsach

N.B. We strongly recommend that walking boots are worn for all walks and no jeans. ( When jeans get wet they are heavy & cold )  For  ALL  Walks   each day  walking  boots  &  appropriate gear are ESSENTIAL !!!!

Molaimid go láidir do dhaoine butaisí siúil a chaitheamh ar gach siúlóid agus bríste eile seachas jeans a chaitheamh (Nuair a fhliuchtar na jeans faigheann siad trom agus fuar).